Myyjäkone

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laadittu: 26.3.2020

Julkun diilikoneen rekisteriseloste


 1. Rekisterinpitäjä
 2. Teekkarikulttuurin Tuki ry
  PL 4, 02151, Espoo
  tkt-jk@julkku.fi

 3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
 4. Onni Lampi
  tietosuoja@julkku.fi

 5. Rekisterin nimi
 6. Julkun myyjärekisteri

 7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 8. Henkilötietoja säilytetään vappulehti Julkun myyjistä ja heidän sopimuksistaan, jotta tiedämmä ketkä lehteä myyvät. Tietoja voidaan käyttää analysointitarkoituksessa 15.5.2020 klo 21 alkaen. Tietojen luovuttajalla on tähän hetkeen asti aikaa anonymisoida halutessaan tietojen joukosta yksilöivä data: sähköposti, puhelinnumero ja oma nimi.

 9. Rekisterin tietosisältö
 10. Rekisteriin tallenetaan henkilön ilmoittautumislomakkeella ilmoittamat tiedot.

 11. Säännönmukaiset tietolähteet
 12. Tiedot kerätään verkkolomakkeella, jossa myyjä tekee sopimuksen TkT ry:n kanssa myydäkseen lehtiä.

 13. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 14. Tietoja ei luovuteta.

 15. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 16. TIetoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 17. Rekisterin suojauksen periaatteet
 18. ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäen alan parhaita käytäntöjä ja suojausmenetelmiä. Tietoihin pääsevät käsiksi vain TkT:n jäsenet.

Takaisin Etusivulle